top of page

Vídeo Media

Apr 05, 2015

Thánh Lễ Vọng Phục Sinh Giáo Xứ Đức Mẹ Mân Côi Greenville SC năm 2015

 

May 04, 2014

Đại Lễ kính Đức Mẹ Lavang năm 2014 - Phần Rước Kiệu

May 04, 2014

Đại Lễ kính Đức Mẹ Lavang năm 2014 - Phần Dâng Hoa & Thánh ca p1

May 04, 2014

Đại Lễ kính Đức Mẹ Lavang năm 2014 - Phần Dâng Hoa & Thánh ca p2

May 04, 2014

Đại Lễ kính Đức Mẹ Lavang năm 2014 - Phần Dâng Hoa & Thánh ca p3

May 04, 2014

Đại Lễ kính Đức Mẹ Lavang năm 2014 - Phần Văn nghệ

May 05, 2013

Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Greenville, SC: Đại Lễ Mừng Chúa Phục Sinh 2013

May 05, 2013

Lễ Kính Đức Mẹ Lavang 2013 - phần Thánh ca phụng vụ

May 06, 2012

Lễ Đức Mẹ Lavang 2012 - Dâng Hoa

May 06, 2012

Lễ Đức Mẹ Lavang - 2012 Thánh Lễ

Please reload

Đại Lễ kính Đức Mẹ Lavang năm 2014

Đại Lễ kính Đức Mẹ Lavang năm 2013

Đại Lễ kính Đức Mẹ Lavang năm 2012

Please reload

bottom of page