top of page

Liên Lạc

Giờ Làm Việc

Monday – Friday
8:00 AM — 5:00 PM

Saturday and Sunday:  Closed

 

Địa Chỉ Giáo Xứ

2020 Gibbs Shoals Rd Greer, SC 29650
Tel: 864-395-0202

Fax:
lavangsc@gmail.com

 


Bản đồ

Liên Lạc

Success! Message received.

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
bottom of page