top of page

Sinh Hoạt

Thánh Lễ Cung Hiển Thánh Đường Đức Mẹ La Vang

The Most Reverend Robert E. Guglielmone Bishop of Charleston

Ngày 26 Tháng 11 Năm 2016

Thánh Lễ Ra Mắt

Đoàn Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Tại Greenville, South Carolina

Miền Đông Nam Hoa Kỳ

Ngày 17 Tháng 4 Năm 2016

Please reload

bottom of page