top of page

Catholic Church

Links

Tin Mung.net

Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Isave. Và khi bà Isave nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Isave được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: "Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc! Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi? Vì này, tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện". (Lc 1, 39-45)

Vietnamese Catholic Conference

Bề trên một tu viện Công giáo đến tìm vị ẩn sĩ trên vùng núi Hi mã lạp sơn để trình bày về tình trạng bi đát của tu viện. Trước kia tu viện này là một trung tâm sầm uất. Khách hành hương tấp nập. Nhà thờ lúc nào cũng vang lừng tiếng hát […]

Vietnamese Catholic News

Các Chương Trình Chính của Viet Catholic.

 

Thiếu Nhi Thánh Thể

The Eucharistic Youth Movement utilizes God’s Word in the Scriptures and Catholic Church Magisterium as the basis for educating and guiding the youth in its activities.

United States Conference of Catholic Bishops Daily Reading Calendar

Each year, the Secretariat of Divine Worship of the United States Conference of Catholic Bishops publishes the Liturgical Calendar for the Dioceses of the United States of America. This calendar is used by authors of ordines and other liturgical aids published to foster the celebration of the liturgy in our country.

Diocese of Charleston

The Catholic Diocese of Charleston comprises the entire state of South Carolina with Charleston as its See city. Founded in 1820, it is one of the oldest Catholic dioceses in the United States.

The Holy See

Vatican The Holy See Website

Please reload

bottom of page