Họ Đạo Đức Mẹ La Vang

Greenville - Spartanburg South Carolina

Hình ảnh | Photos

New Church

04/30/16

3:00 PM

Phase 1 - Renovation and Remodeling of Church

Please reload

Thánh Lễ Ra Mắt

04/17/16

3:00 PM

Đoàn Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Tại Greenville, South Carolina

Ngày 17 Tháng 4 Năm 2016

Miền Đông Nam Hoa Kỳ

Please reload

Thánh Lễ Ra Mắt

04/17/16

3:00 PM

 

Please reload

2020 Gibbs Shoals Rd, Greer, SC 29650

(864) 395-0202

  • facebook-square
  • Twitter Square
  • Google Square