Họ Đạo Đức Mẹ La Vang

Greenville - Spartanburg South Carolina

Hình ảnh | Photos

New Church

04/30/16

3:00 PM

Phase 1 - Renovation and Remodeling of Church

Please reload

IMG_2110
IMG_2110

IMG_2107
IMG_2107

IMG_9530_edited
IMG_9530_edited

IMG_2110
IMG_2110

1/25

Thánh Lễ Ra Mắt

04/17/16

3:00 PM

Đoàn Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Tại Greenville, South Carolina

Ngày 17 Tháng 4 Năm 2016

Miền Đông Nam Hoa Kỳ

Please reload

TNTT_ThanhLe_edited
TNTT_ThanhLe_edited

TNTT19_edited
TNTT19_edited

IMG_9388
IMG_9388

TNTT_ThanhLe_edited
TNTT_ThanhLe_edited

1/11

Thánh Lễ Ra Mắt

04/17/16

3:00 PM

 

Please reload

TNTT11
TNTT11

IMG_9388
IMG_9388

IMG_9393
IMG_9393

TNTT11
TNTT11

1/5