Họ Đạo Đức Mẹ La Vang

Greenville - Spartanburg South Carolina

Ban Ẩm Thực

Ban Ẩm Thực

Phụ trách:  Tiến Nguyễn

 

E-mail:  hongtien2009@yahoo.com

 

Phòng Bếp:  Đức Mẹ La Vang

 

Chủ Nhật này:  

 

2020 Gibbs Shoals Rd, Greer, SC 29650

(864) 395-0202

  • facebook-square
  • Twitter Square
  • Google Square