top of page

Events

Rước Kiệu Đức Mẹ LaVang Tại Họ Đạo Đức Mẹ LaVang

Hôm nay rước Kiệu Đức Mẹ LaVang Tại Họ Đạo Đức Mẹ LaVang South Carolina

May 5, 2019

Thánh Lễ Cung Hiển Thánh Đường Đức Mẹ La Vang

The Most Reverend Robert E. Guglielmone Bishop of Charleston

November 26th, 2016

Thánh Lễ Ra Mắt

Đoàn Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Tại Greenville, South Carolina

Miền Đông Nam Hoa Kỳ

April 17th, 2016

Please reload

bottom of page