Họ Đạo Đức Mẹ La Vang

Greenville - Spartanburg South Carolina

Chào Mừng
 

Quý ông bà anh chị em thân mến,

 

Trong niềm tri ân và ngợi khen Thiên Chúa, con xin kính gởi đến gúy ông bà và anh chị em lời chào bình an và lời cầu chúc cho tất cả mọi người mọi điều thiện hảo.

Mùa vọng là một mùa chờ đợi như vậy ai chờ đợi ai vậy quý ông bà và anh chị em? Hình như con người chúng ta chờ đợi là một việc rất khó làm có phải không ạ? Chúng ta thường nghe người ta nói: “Time is money, I cannot wait? Thời gian là tiền là bạc cho nên tôi không thể chờ đợi được”.

 

Sứ Mệnh
 

Yêu Thương ~ Hiệp Nhất ~ Cầu Nguyện

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa từ bi nhân hậu,
Cùng hiệp thông với Giáo Hội hoàn vũ,
Chúng con chân thành chúc tụng ngợi khen Chúa,
Với trọn tấm lòng thành kính biết ơn,
Về những hồng ân Chúa đã thương ban,

 

Tạ ơn Chúa đã gieo vãi hạt giống đức tin,
Trên quê hương đất nước chúng con,
Tạ ơn Chúa đã tiếp tục che chở phù trì,
Đã thương ban cho chúng con họ đạo Đức Mẹ La Vang.

 

Nguyện xin cho chúng con tinh thần hiệp nhất xây dựng, Và một tấm lòng rộng lượng bao la hải hà,
Cùng nhau hy sinh quảng đại góp phần,
Để sớm có được ngôi nhà thờ phượng Chúa.

Thánh Lễ Tiếng Việt

 

 

Giờ Thánh Lễ :

 

  • Thánh Lễ Chủ Nhật:

       - 10:00 AM (Vietnamese)

       - 12:15 PM (Bilingual English-Vietnamese)

  • Thánh Lễ Ngày Thường: 

       - Thứ Hai - 8:00 PM (Vietnamese)

       - Thứ Ba - 8:30 AM (English)

         * Xưng Tội - Confession after Mass*

       - Thứ Tư - 12:00 PM (Vietnamese)

          * Xưng Tội - Confession before Mass*

       - Thứ Năm - 8:30 AM

         (Bilingual English-Vietnamese)

         * Xưng Tội - Confession after Mass*

       - Thứ Sáu - 8:00 pm (Vietnamese)

  • Các Ngày Lễ Khắc: TAM NHẬT THÁNH

    • Thứ Năm Tuần Thánh -  8:00 PM (Vietnamese)

       - Thứ Sáu Tuần Thánh - 

                   2:30 Chiều Đi Đùong Thánh Giá

                   3:00 Lòng Thuong Xó́t Chúa

                    8:00 PM (Vietnamese)

         - Thứ Bảy Tuần Thánh -  Vigil Mass

                    8:30 PM (Vietnamese)

            

       

 

Kính chào quý ông bà và anh chị em,

Thư Cha Chánh Xứ

 

Kính chào quý ông bà và anh chị em,
 
Trong niềm tri ân và ngợi khen Thiên Chúa, con xin kính gởi đến gúy ông bà và anh chị em lời chào bình an và lời cầu chúc cho tất cả mọi người mọi điều thiện hảo.

 

“Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp, sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh”

ĐHY Nguyễn Văn Thuận

“I say to you, dear young people: Do not be afraid of Christ! He takes nothing away, and he gives you everything. When we give ourselves to him, we receive a hundredfold in return. Yes, open, open wide the doors to Christ – and you will find true life.”

Pope Benedict XVI

 

Bình an và thiện hảo

Peace and All Good
DAVID Q PHAN, OFM

305 Gower Street

Greenville, SC 29611

(864) 395-0202

 

 

 

Ký Tên Vào Dưới

 

We invite you to join our mailing list and receive emails we send out with news, or special Mass schedules

Tên Họ:

​Donations

 

 
 
Bài Giảng Hàng Ngày
 
 Tiếng Việt 

2020 Gibbs Shoals Rd, Greer, SC 29650

(864) 395-0202

  • facebook-square
  • Twitter Square
  • Google Square